Bệnh hen phế quản uống thuốc gì?

Thuốc điều trị hen suyễn hiện nay vẫn chủ yếu phụ thuộc vào loại bệnh hen phế quản. Phân loại hen suyễn hiện nay bao gồm: hen phế quản, hen suyễn dị ứng, hen suyễn do gắng sức, hen suyễn do lạnh, hen suyễn do nóng và điều trị không […]