Hen là gì?

Trên các phương tiện truyền thông, nhiều định nghĩa đã giải thích cho cụm từ hen là gì. Đầu tiên chúng ta phải hiểu hen hoặc suyễn hoặc hen suyễn hoặc hen phế quản hoặc hen phế quản mạn tính đều là những tên gọi để chỉ cho căn bệnh […]